Op de hieronderstaande pagina's kunt u het verslag lezen van Chris Fillet zoals hij dit verhaal enkele jaren geleden heeft opgeschreven aan de hand van notities die hij heeft gemaakt tijdens zijn verblijf in Indiƫ.

Er is door samenstellers van deze site geen enkele wijziging aangebracht in het authentieke verhaal

Het verhaal van een gewone Amsterdamse jongen als Vrijwilliger 7 December divisie.

De lange Zwarte vertelt
Alex Citroen
Na de Oorlog
De Zeven December Divisie
Niet geregistreerd
Indrapoera
Scheepspraet
De eerste politionele actie
Transport van de troepen
Tobameer
Noord Sumatra Na de eerste politionele actie
De Tweede politionele actie
Ik zou willen dat ik het kon vergeten
Naar huis